No Year Host Dates Countries Contestants LINK
7 2023
Georgia
8 Sep - 14 Sep 24 96 https://ejoi2023.kiu.edu.ge/
6 2022
Ukraine
19 Sep - 25 Sep 32 172 ejoi2022.org
5 2021
Romania
24 Aug - 28 Aug 30 171 sepi.ro/ejoi/2021
4 2020
Georgia
2 Sep - 6 Sep 27 133 ejoi2020.ge
3 2019
Slovenia
23 Aug - 28 Aug 24 90 Job.am
2 2018
Russian Federation
26 Jul - 1 Aug 21 80 ejoi2018.org
1 2017
Bulgaria
7 Sep - 13 Sep 22 89 ejoi.org